واحد پول ترکیه

واحد پول ترکیه چیست؟ آشنایی با پول رایج کشور ترکیه,واحدهای پولی در ترکیه