خدمات سفر ترکیه

خدمات سفر ترکیه

موقعیت جغرافیایی هتل مونتانا بیچ:هتل زیبا وخوشمنظره مونتانا بیچ مناسب برای مهمانان تور آنتالیا ومسافران سفر ترکیه ،هتل در منطقه زیباسی کمر ودر سی کیلومتری مراکز خرید آنتالیا وپانزده کیلومتری مراکز خرید کمر واقع شده است. هتل شصت و پنج اتاق دارد که مجهز به سیستم حرارتی و برودتی، سرویس حمام ،تلفن و کلیه امکانات [...]

موقعیت جغرافیایی هتل کلاروز آکا:هتلی زیبا و بیادماندنی با چشم اندازی از باغ ودریا برای مسافرین سفر ترکیه ومهمانان تور آنتالیا،هتل آکا کلارز در منطقه کمر ودر فاصله پنجاه وپنج کیلومتری فرودگاه آنتالیا وچهل کیلومتری مراکز تجاری وخرید آنتالیا قرار دارد.هتل هفت کیلومتر با مراکز خرید کمر فاصله دارد ودارای پلاژ اختصاصیست. این هتل دارای [...]

موقعیت جغرافیایی هتل گرین وود ریزورت:هتلی زیبا وبیادماندنی با خدماتی متفاوت برای مهمانان تور آنتالیا وعلاقمندان به تور کمر،هتل گرین وود در پنجاه وپنج کیلومتری فرودگاه آنتالیا وچهل وپنج کیلومتری مراکز خرید آنتالیا واقع شده است. اتاقهای هتل:هتل دارای دویست و بیست و سه اتاق میباشد که شامل اتاقهای استاندارد،اتاق خانوادگی و سوئیت میباشد.و تمامی [...]

موقعیت جغرافیایی هتل سوسسی ریزورت:هتلی زیبا ومجلل برای مهمانان تور آنتالیا ومسافرین سفر ترکیه،هتل سوسسی در ساحل زیبای بلک ودر سی وپنج کیلومتری فرودگاه آنتالیاوچهل کیلومتری مراکز خرید آنتالیا واقع شده است.این هتل در مساحتی نود هزار متری در ساحل دریا بنا شده ودارای پلاژاختصاصی می باشد.این هتل با معماری منحصر به فردوگلخانه های بینظیر [...]

موقعیت جغرافیایی هتل وویاگ بلک:هتلی زیبا ومفرح با امکانات ویژه برای مسافرین سفر آنتالیا ومهمانان تورهای آنتالیا،هتل پنج ستاره ویاژبا خدمات اوترا آل این کلوسیو در چهل کیلومتری مراکز خرید آنتالیا وسی وپنج کیلومتری فرودگاه انتالیا واقع شده است هتل در ساحل دریا واقع شده ودارای پلاژ اختصاصی شنی می باشد.چشم انداز هتل به دریا [...]

موقعیت جغرافیایی هتل سیام الگانس:هتلی زیبا ومجلل با چشم اندازی عالی جهت مسافرین سفر ترکیه ومهمانان تور آنتالیا،سیام الگانس در ساحل زیبا وتوریستی بلک واقع شده ودارای پلاژ اختصاصی می باشد.فاصله هتل تا مراکز خرید آنتالیا پنجاه کیلومتر وتا فرودگاه آنتالیا چهل کیلومتر می باشد. اتاقهای هتل:هتل دارای سیصدوبیست و دو اتاق میباشد که شامل [...]

موقعیت جغرافیایی هتل پاپیلون آیس چا:هتلی زیبا ومجلل جهت اقامتی ارام وبیادماندنی برای مسافرین سفر ترکیه ومهمانان تورآنتالیا،این هتل در سی وپنج کیلومتری فرودگاه آنتالیا وسی پنج کیلومتری مراکز خرید آنتالیا واقع شده است .هتل پاپیلون آیس چا در میان باغهای انبوه ودر ساحل زیبای بلک بنا شده ودارای ساحل وپلاژاختصاصی می باشد. اتاقهای هتل:هتل [...]

موقعیت جغرافیایی هتل پاپیلون بلوبل کلاب:هتلی زیبا ومجلل برای مسافران سفر انتالیا ومهمانان تور انتالیا،هتل پاپیلون در فضایی به مساحت نود هزار متر در فاصله چهل کیلومتری مراکز خریدانتالیا ودر فاصله سی وپنج کیلومتری از فرودگاه آنتالیا ودر ساحل زیبای بلک احداث شده است.هتل دارای پلاژ اختصصاصی وآکوا پارک می باشد. اتاقهای هتل:هتل دارای چهارصدوشصت [...]

موقعیت جغرافیایی هتل پاپیلون زیوگما کلاب:هتلی مناسب با موقعیتی عالی برای مهمانان تور آنتالیا ومسافران سفر آنتالیا،این هتل در سیو پنج کیلومتری فرودگاه انتالیا و در چهل کیلومتری مراکز خرید آنتالیا واقع شده است ،هتل با مراکز خرید بلک فقط چهار کیلومتر فاصله دارد.هتل در ساحل دریا احداث ودارای پلاژ اختصصاصی می باشد اتاقهای هتل:هتل [...]

  موقعیت هتل آی سی سانتای فمیلی:هتلی زیبا ومجلل در موقعیتی عالی برای مهمانان تور آنتالیا وعلاقمندان سفر ترکیه ،این هتل در مرکز اصلی توریسم بلک ودر موقعیتی عالی قرار دارد.فاصله هتل تا فرودگاه انتالیا سی کیلومتر و با مرکز خرید انتالیا نیز سی کیلومتر است.آی سی سانتای در ساحل دریا واقع شده وباغی زیبا [...]

صفحه 9 از 18« بعدی...7891011...قبلی »