خدمات سفر ترکیه

خدمات سفر ترکیه

موقعیت جغرافیایی هتل سیام الگانس:هتلی زیبا ومجلل با چشم اندازی عالی جهت مسافرین سفر ترکیه ومهمانان تور آنتالیا،سیام الگانس در ساحل زیبا وتوریستی بلک واقع شده ودارای پلاژ اختصاصی می باشد.فاصله هتل تا مراکز خرید آنتالیا پنجاه کیلومتر وتا فرودگاه آنتالیا چهل کیلومتر می باشد. اتاقهای هتل:هتل دارای سیصدوبیست و دو اتاق میباشد که شامل [...]

موقعیت جغرافیایی هتل پاپیلون آیس چا:هتلی زیبا ومجلل جهت اقامتی ارام وبیادماندنی برای مسافرین سفر ترکیه ومهمانان تورآنتالیا،این هتل در سی وپنج کیلومتری فرودگاه آنتالیا وسی پنج کیلومتری مراکز خرید آنتالیا واقع شده است .هتل پاپیلون آیس چا در میان باغهای انبوه ودر ساحل زیبای بلک بنا شده ودارای ساحل وپلاژاختصاصی می باشد. اتاقهای هتل:هتل [...]

موقعیت جغرافیایی هتل پاپیلون بلوبل کلاب:هتلی زیبا ومجلل برای مسافران سفر انتالیا ومهمانان تور انتالیا،هتل پاپیلون در فضایی به مساحت نود هزار متر در فاصله چهل کیلومتری مراکز خریدانتالیا ودر فاصله سی وپنج کیلومتری از فرودگاه آنتالیا ودر ساحل زیبای بلک احداث شده است.هتل دارای پلاژ اختصصاصی وآکوا پارک می باشد. اتاقهای هتل:هتل دارای چهارصدوشصت [...]

موقعیت جغرافیایی هتل پاپیلون زیوگما کلاب:هتلی مناسب با موقعیتی عالی برای مهمانان تور آنتالیا ومسافران سفر آنتالیا،این هتل در سیو پنج کیلومتری فرودگاه انتالیا و در چهل کیلومتری مراکز خرید آنتالیا واقع شده است ،هتل با مراکز خرید بلک فقط چهار کیلومتر فاصله دارد.هتل در ساحل دریا احداث ودارای پلاژ اختصصاصی می باشد اتاقهای هتل:هتل [...]

  موقعیت هتل آی سی سانتای فمیلی:هتلی زیبا ومجلل در موقعیتی عالی برای مهمانان تور آنتالیا وعلاقمندان سفر ترکیه ،این هتل در مرکز اصلی توریسم بلک ودر موقعیتی عالی قرار دارد.فاصله هتل تا فرودگاه انتالیا سی کیلومتر و با مرکز خرید انتالیا نیز سی کیلومتر است.آی سی سانتای در ساحل دریا واقع شده وباغی زیبا [...]

موقعیت جغرافیایی هتل کمپینسکی د دامس:هتلی زیبا وتماشایی با معماری سنتی بیادماندنی برای مسافران سفر ترکیه ومهمانان تور آنتالیا،کمپینسکی در سی کیلومتری فرودگاه آنتالیا وچهال کیلومتری مراکز خرید آنتالیا ودر ساحل زیبای بلک قرار دارد.زمین گلف این هتل یکی از معتبرترین زمینهای اروپا ومورد علاقه گلف بازان جهان است. هتل دارای صدوپنجاه و هفت اتاق [...]

موقعیت جغرافیایی هتل کریستال پارایزو ورده :هتلی زیبا وخوش منظره برای مسافران سفر انتالیا ومهمانان تور آنتالیا،پارایزوورده در ساحل زسبای بلک واقع شده ودارای پلاژ اختصصاصی می باشد.فاصله هتل تا فرودگاه آنتالیا چهل کیلومتر وتا مراکز خرید آنتالیا سی وپنج کیلومتر می باشد.پلاژ اختصصاصی با ساختمان اصلی هتل فقط چهارصد متر فاصله دارد. اتاقهای هتل:هتل [...]

موقعیت جغرافیایی هتل کریستال فمیلی ریزورت: هتلی زیبا وبیادماندنی در ساحل زیبای بلک برای مهمانان سفر ترکیه وتور آنتالیا،هتل کریستال آنتالیا در چهل کیلومتری فرودگاه آنتالیا وپنجاه کیلومتری مراکز خرید آنتالیا واقع شده است،هتل در ساحل دریا بنا شدده ودارای پلاژ اختصصاصی می باشد. هتل دارای سیصدوهفتادودو اتاق میباشد که شامل اتاقهای استاندارد،اتاق خانوادگی و [...]

موقعیت جغرافیایی هتل الاکوالیتی:هتلی زیبا وبیادماندنی با ویلاهای مجلل جهت اقامتی کم نظیربرای مهمانان تور آنتالیا وعلاقمندان سفر آنتالیا،هتل کوالتی در منطقه زیبای بلک ودر فاصله بیست وپنج کیلومتری فرودگاه انتالیا ودر سیوپنج کیلومتری مراکز خرید آنتالیا واقع شده است.هتل در ساحل دریا ودر میان باغی تماشایی واقع شده ودارای پلاژ اختصصاصی می باشد. اتاقهای [...]

موقعیت جغرافیایی هتل کالیستا لاکچری:هتلی زیبا ومجلل وبیادماندنی برای مهمانان تور آنتالیا وعلاقمندان سفر ترکیه،کالیستا در منطقه بلک ودر بیست وهفت کیلومتری فرودگاه آنتالیا وسیو پنج کیلومتری مرکز خرید آنتالیا وقع شده است،کالیستا لاکچری با مرکز خرید بلک تنها چهار کیلومتر فاصله دارد.هتل در ساحل در یا ودر میان باغی زیبا بنا شده ودارای پلاژ [...]

صفحه 9 از 17« بعدی...7891011...قبلی »