بلک


بلک Turkey-Antalya-belek
0

شهر بلک :این شهر در چهار کیلومتری شرقی مرکز آنتالیا قرار دارد.منطقه بلک…